സാഹിത്യ സംബന്ധിയായ വാർത്തകൾ, വിശേഷങ്ങൾ, പരിപാടികൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 

Comment

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

എഴുത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാരികമായ ഒരന്തരീക്ഷം ഇവിടെ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു. അതിൽ കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾക്കും, ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കും, സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കും ഒക്കെ നിർണ്ണായകമായ പങ്കുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാഷാ സ്നേഹികൾക്ക് ഒന്നിച്ചു ചേരാനും,

Comment

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Mohana Veena performance and talk by Poly Varghese - On Sunday 20th August 2017 at Kerala house, Manor park, London E12 5AD from 5 pm.

Poly Varghese a Hindustani musician and Mohan veena player, disciple of great musician Vishwa Mohan Bhatt,  is also an actor, poet and an activist.  He was trained at Kerala Kalamandalam and Viswa Bharati

Comment