fbpx

 

 

 

 

 

.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിലും മുൻപ് നടന്ന സംഭവമാണ്. ഇതേ ദിവസം (ഒക്ടോബർ 31) 1964 ൽ ജർമൻ ജനതയെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരുന്ന മതിൽ താത്കാലികമായി തുറന്നു കൊടുത്തു. പടിഞ്ഞാറൻ ജർമനിയിൽ നിന്നും

കിഴക്കൻ ജർമനിയിലേക്ക് മാത്രമേ അന്നു യാത്ര അനുവദിച്ചിരുന്നൊള്ളു. 20,000 ആളുകൾ കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ടു തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും സന്ദർശിക്കുവാനായി കിഴക്കൻ ജർമനിയിലേക്ക് ഒഴുകി. യാത്ര പോകുന്നവർ തിരികെ വന്നില്ലെങ്കിലോ എന്നു സംശയിച്ച കിഴക്കൻ ജർമ്മനി തങ്ങളുടെ ജനതയെ പടിഞ്ഞാറോട്ടു പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല.

രണ്ടാം യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണക്കാരായിരുന്ന ജർമനിയെ സ്വതന്ത്രമായി വിടാൻ സഖ്യ കക്ഷികൾ തയാറായിരുന്നില്ല. യുദ്ധത്തിൽ ശിഥിലമായ ജർമനിയുടെ നിയന്ത്രണം സഖ്യകക്ഷികൾ ഏറ്റെടുത്തു.
പിന്നീടുണ്ടായ ശീതസമരം ജർമനിയെ രണ്ടു കഷണങ്ങളായി വെട്ടി മുറിക്കുന്നതിൽ കലാശിച്ചു. സോവിയറ്റ് നിയന്ത്രണത്തിലായ കിഴക്കൻ ജർമനി വളർച്ചയിൽ പിന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ, മറ്റു സഖ്യകക്ഷികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ ജർമ്മനി ഭൗതികമായി വളരുകയായിരുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരം പടിഞ്ഞാറു തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു കിഴക്കു നിന്നും പടിഞ്ഞാറേയ്ക്കു ശാശ്വതമായി കുടിയേറാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ വളരെയുണ്ടായിരുന്നു. 1961 കിഴക്കൻ ജർമ്മനി ഉയർത്തിയ ബെർലിൻ മതിൽ പൊളിച്ചുകളയാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടാവാൻ 1989 വരെ ലോകം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. 1990 ഒക്ടോബറിൽ ജർമ്മൻ ഏകീകരണം നടന്നു. 1991 അവസാനം മതിൽ പൂർണമായും പൊളിച്ചുമാറ്റിയപ്പോൾ അതിന്റെ കഷണങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടി. മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ വിഭജിച്ചതിന്റെ ചരിത്ര സ്മാരകമായി ഇന്നു പലരും ആ സിമന്റ് കട്ടകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു.


വായനക്കാരോട്

ഓരോ രചനയോടും ഒപ്പമുള്ള ‘Rate’ ബട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച്  രചനകൾ വിലയിരുത്തുക. നിഷ്പക്ഷമായി രചനകളെ വിമർശിക്കുക. അതു എഴുത്തുകാരെ മെച്ചമാക്കും. കൂടുതൽ പേർ വായിക്കുകയും (hit rate) ഉയർന്ന rating ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രചനകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്നു.

എഴുത്തുകാരോട്

ലോഗിൻ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, രചനകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിച്ച രചനകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 point വീതം ലഭിക്കും. ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും,  അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
View Tutorials

മാർത്താണ്ഡന്റെ നിലക്കണ്ണാടി

പുരാതനമായ ചെറു പട്ടണം.  പഴമയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ.  തിരക്കൊഴിഞ്ഞ,  കല്ലു പാകിയ, ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ. കനമുള്ള മരത്തിൽ തീർത്ത പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ. 

നിങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം

നവീകരിച്ചത്: 24.07.2018