fbpx

 

 

 

 

 

.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

നിങ്ങൾക്കു നേരിട്ട് രചനകൾ സമർപ്പിക്കുവാനായി സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയാം എന്നു ഇവിടെ കാണുക.

നിങ്ങളുടെ 'Username' ഉം 'Password' ഉപയോഗിച്ചു സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.


ഉടനെതന്നെ ലോഗിൻ ഫോമിനു താഴെ ആയി, 'User Menu' പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.
അവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ലിങ്കും, അതിനു താഴെ Submit an Article' എന്ന ലിങ്കും ഉണ്ടായിരിക്കും.
രണ്ടാമത്തെ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക.


പുതിയതായി തെളിയുന്ന പേജിൽ നിങ്ങളുടെ രചന സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
അവിടെ നാലു 'Tabs' ഉണ്ടായിരിക്കും. - അവ യഥാക്രമം Content, Publishing, Language, Metadata എന്നിവയാണ്.
Content tab ൽ രചനയുടെ പേര്, 'Title ' എന്ന ഇടത്തിലും, രചനയുടെ പ്രധാനഭാഗം അതിനുതാഴെയുള്ള വലിയ ഇടത്തിലും 'paste' ചെയ്യുക. മലയാളത്തിൽ ടൈപ് ചെയ്യാൻ 'Google Malayalam Transliteration' എന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക.


'Publishing' റ്റാബിൽ നിങ്ങളുടെ രചനയുടെ 'Category' തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അവിടെ, കഥ, കവിത, നിരീക്ഷണം തുടങ്ങി എല്ലാ കാറ്റഗറി കളും ഉണ്ടായിരിക്കും.
തൊട്ടു താഴെ, 'Tag' തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രചന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ 'tag' ൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. വായനക്കാർക്കു നിങ്ങളുടെ രചന പെട്ടെന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ 'tag' സഹായിക്കും. 
ശേഷം 'Save' ബട്ടണിൽ അമർത്തുക.


സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ താഴെ കാണുന്ന അറിയിപ്പു പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.
മൊഴിയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ടീം, നിങ്ങളുടെ രചന വിലയിരുത്തും.
ചിത്രം ആവശ്യമെങ്കിൽ അതു ചേർത്ത ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യും.

fShare
1

വായനക്കാരോട്

ഓരോ രചനയോടും ഒപ്പമുള്ള ‘Rate’ ബട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച്  രചനകൾ വിലയിരുത്തുക. നിഷ്പക്ഷമായി രചനകളെ വിമർശിക്കുക. അതു എഴുത്തുകാരെ മെച്ചമാക്കും. കൂടുതൽ പേർ വായിക്കുകയും (hit rate) ഉയർന്ന rating ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രചനകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്നു.

എഴുത്തുകാരോട്

ലോഗിൻ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, രചനകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിച്ച രചനകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 point വീതം ലഭിക്കും. ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും,  അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
View Tutorials

മാർത്താണ്ഡന്റെ നിലക്കണ്ണാടി

പുരാതനമായ ചെറു പട്ടണം.  പഴമയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ.  തിരക്കൊഴിഞ്ഞ,  കല്ലു പാകിയ, ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ. കനമുള്ള മരത്തിൽ തീർത്ത പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ. 

നിങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം

നവീകരിച്ചത്: 24.07.2018