fbpx

 

 

 

 

 

.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

പേജിന്റെ വലതു വശത്തുള്ള ലോഗിൻ ഫോം ഉപയോഗിക്കുക. 
അവിടെ 'Create an account' എന്ന ലിങ്കിൽ അമർത്തുക.


അപ്പോൾ ഇടതു വശത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഫോമിൽ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക.


പ്രൈവസി പോളിസി സ്വീകാര്യമെങ്കിൽ 'I agree' തെരഞ്ഞെടുക്കുക.


അടുത്തതായി 'User Profile' പൂർണ്ണമാകുക. 
ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലവും, രാജ്യവും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  


അടുത്തതായി 'Terms & Conditions' സ്വീകാര്യമെങ്കിൽ 'I agree' തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
അതിനുശേഷം 'Register' ബട്ടൺ അമർത്തുക. 


നിങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയായി സമർപ്പിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കും. താഴെ കാണുന്ന അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക. 
നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഇമെയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.
അത് തുറക്കുക. അതിലുള്ള 'activation link' ൽ കർശനമായും അമർത്തുക. പുതിയതായി mozhi.org  പേജ് തുറക്കുന്നതാവും. 


വായനക്കാരോട്

ഓരോ രചനയോടും ഒപ്പമുള്ള ‘Rate’ ബട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച്  രചനകൾ വിലയിരുത്തുക. നിഷ്പക്ഷമായി രചനകളെ വിമർശിക്കുക. അതു എഴുത്തുകാരെ മെച്ചമാക്കും. കൂടുതൽ പേർ വായിക്കുകയും (hit rate) ഉയർന്ന rating ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രചനകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്നു.

എഴുത്തുകാരോട്

ലോഗിൻ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, രചനകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിച്ച രചനകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 point വീതം ലഭിക്കും. ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും,  അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
View Tutorials

മാർത്താണ്ഡന്റെ നിലക്കണ്ണാടി

പുരാതനമായ ചെറു പട്ടണം.  പഴമയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ.  തിരക്കൊഴിഞ്ഞ,  കല്ലു പാകിയ, ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ. കനമുള്ള മരത്തിൽ തീർത്ത പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ. 

നിങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം

നവീകരിച്ചത്: 24.07.2018