fbpx

 

 

 

 

 

.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

നേരം പുലർന്നേ പുലർന്നേ
സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന നേരമടുത്തേ
ഉറക്കമുണർന്നേ ഉണർന്നേ
കോഴികൂവുന്ന നേരമടുത്തേ
കാക്ക ചിലച്ചേ ചിലച്ചേ
കട്ടൻകാപ്പിക്ക് നേരമടുത്തേ
മാർജ്ജാരൻ ഓടിഒളിച്ചേ ഒളിച്ചേ


പട്ടിയെ കെട്ടുന്ന നേരമടുത്തേ
പട്ടികുരച്ചേ കുരച്ചേ
പാൽക്കാരനെത്തുന്ന നേരമടുത്തേ
കഞ്ഞിതിളച്ചേ തിളച്ചേ
മുറ്റമടിക്കുവാൻ നേരമടുത്തേ
എണ്ണപുരണ്ടേ പുരണ്ടേ
നീരാടുവാൻ നേരമടുത്തേ
കുട്ടികൾ ഉണർന്നേ ഉണർന്നേ
സ്കൂളിലെത്തുവാൻ നേരമടുത്തേ
സ്നാനം കഴിഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞേ
കാപ്പികുടിക്കുവാൻ നേരമടുത്തേ
യാത്രതിരിച്ചേ തിരിച്ചേ
ഓഫീസിലെത്തുവാൻ നേരമടുത്തേ
പണിതു വിശന്നേ വിശന്നേ
ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണുവാൻ നേരമടുത്തേ
പണിതു തളർന്നേ തളർന്നേ
വീട്ടിലെത്തുവാൻ നേരമടുത്തേ
അന്തിഅടുത്തേ അടുത്തേ
സന്ധ്യനാമ നേരമടുത്തേ
കഞ്ഞി കുടിച്ചേ കുടിച്ചേ
അന്തി ഉറങ്ങുവാൻ നേരമടുത്തേ
നേരമടുത്തേ വീണ്ടും വീണ്ടും
നേരമടുത്തേ വീണ്ടും വീണ്ടും

 


വായനക്കാരോട്

ഓരോ രചനയോടും ഒപ്പമുള്ള ‘Rate’ ബട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച്  രചനകൾ വിലയിരുത്തുക. നിഷ്പക്ഷമായി രചനകളെ വിമർശിക്കുക. അതു എഴുത്തുകാരെ മെച്ചമാക്കും. കൂടുതൽ പേർ വായിക്കുകയും (hit rate) ഉയർന്ന rating ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രചനകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്നു.

എഴുത്തുകാരോട്

ലോഗിൻ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, രചനകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിച്ച രചനകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 point വീതം ലഭിക്കും. ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും,  അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
View Tutorials

മാർത്താണ്ഡന്റെ നിലക്കണ്ണാടി

പുരാതനമായ ചെറു പട്ടണം.  പഴമയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ.  തിരക്കൊഴിഞ്ഞ,  കല്ലു പാകിയ, ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ. കനമുള്ള മരത്തിൽ തീർത്ത പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ. 

നിങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം

നവീകരിച്ചത്: 24.07.2018