fbpx

 

 

 

 

 

.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

അവൾ വന്നത് ഒരു ശിശിരത്തിലായിരുന്നു...         

വൃക്ഷങ്ങൾ ഇല പൊഴിച്ച് അവളെ സ്വീകരിച്ചു...

ശിശിരസന്ധ്യകൾ നിഴൽ വീഴ്ത്തിയ പാതയിലൂടെ     

അവൾ മന്ദം മന്ദം കടന്നുവന്നു....

കടന്നുപോയ ഗ്രീഷ്മത്തിന്റെ താപം അവളെ.   

തളർത്തിയത് പോലെ...

കാത്തിരിക്കുന്ന ശൈത്യം

അവളെ   ആകുലയാക്കിയതുപോലെ....

അതറിയാതിരിക്കാൻ ധരിച്ച നിസ്സംഗതയുടെ.             

മൂടുപടം വൃഥാവിലായതു പോലെ...

എന്നിട്ടും പറയാൻ വിതുമ്പിയതൊന്നും  അവൾ പറഞ്ഞില്ല....                                                                   

കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചതൊന്നും കേട്ടില്ല..

കാത്തിരുപ്പിനായി ഋതുക്കൾ ബാക്കിവെച്ചു             

കുളിരുള്ള ഒരു ചാറ്റൽ മഴയിൽ,

അവൾ മടങ്ങിപ്പോയി.....                                                 

അപ്പോൾ ശൈത്യം വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു....


വായനക്കാരോട്

ഓരോ രചനയോടും ഒപ്പമുള്ള ‘Rate’ ബട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച്  രചനകൾ വിലയിരുത്തുക. നിഷ്പക്ഷമായി രചനകളെ വിമർശിക്കുക. അതു എഴുത്തുകാരെ മെച്ചമാക്കും. കൂടുതൽ പേർ വായിക്കുകയും (hit rate) ഉയർന്ന rating ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രചനകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്നു.

എഴുത്തുകാരോട്

ലോഗിൻ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, രചനകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിച്ച രചനകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 point വീതം ലഭിക്കും. ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും,  അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
View Tutorials

മാർത്താണ്ഡന്റെ നിലക്കണ്ണാടി

പുരാതനമായ ചെറു പട്ടണം.  പഴമയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ.  തിരക്കൊഴിഞ്ഞ,  കല്ലു പാകിയ, ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ. കനമുള്ള മരത്തിൽ തീർത്ത പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ. 

നിങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം

നവീകരിച്ചത്: 24.07.2018