fbpx

 

 

 

 

 

.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ചൊറിയൻ കറിയാച്ചനും

കുടവയറൻ അവറാച്ചനും

കുടവയർ കാട്ടിയും ചൊറിഞ്ഞും

അവർ പുനലൂർ ചന്തക്കു പോയി

 

കറിയാച്ചൻ ചൊറിയുന്ന ചേനയും

അവറാച്ചൻ ആട്ടിറച്ചിയും വാങ്ങി

സഞ്ചിയിൽ ചേനയും ആട്ടിറച്ചിയുമായി

നഗരത്തിലൂടെ നടന്ന് വീട്ടിലെത്തി

 

മറിയാമ്മ ചേനക്കറി ഉണ്ടാക്കി

സാറാമ്മ ആട്ടിറച്ചിക്കറിയും

കറിയാച്ചനും അവറാച്ചനും

അന്തിയിൽ അന്തിയുമായെത്തി

 

കറിയാച്ചൻ ആട്ടിറച്ചിയും

അന്തിയും മോന്തി കുടിച്ചു

അവറാച്ചൻ ചേനക്കറിയും

തൊട്ടു കുടിച്ചു രാത്രിയിൽ

 

 പുലരിയിൽ അന്തി ചതിച്ചു

കറിയാച്ചന് കുട്ടി കുടവയറ്

പുലരിയിൽ ചേനയും ചതിച്ചു

അവറാച്ചന് ചൊറിയും

 

കറിയാച്ചൻ അവറാച്ചന്

ചൊറിഞ്ഞു കൊടുത്തു

അവറാച്ചൻ കറിയാച്ചന്

കുടവയർ തടവിക്കൊടുത്തു

 

ചൊറിയൻ കറിയാച്ചൻ

ഒരു കുട്ടി കുടവയറനായി

കുടവയറൻ അവറാച്ചൻ

അങ്ങനെ ചൊറിയനുമായി

 

ചൊറിഞ്ഞും തടവിയുമവർ

നാട്ടിൽ പിരിയാൻ പറ്റാത്ത

ചൊറിയൻ വയറാച്ചൻമാർ

എന്നറിപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായി


വായനക്കാരോട്

ഓരോ രചനയോടും ഒപ്പമുള്ള ‘Rate’ ബട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച്  രചനകൾ വിലയിരുത്തുക. നിഷ്പക്ഷമായി രചനകളെ വിമർശിക്കുക. അതു എഴുത്തുകാരെ മെച്ചമാക്കും. കൂടുതൽ പേർ വായിക്കുകയും (hit rate) ഉയർന്ന rating ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രചനകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്നു.

എഴുത്തുകാരോട്

ലോഗിൻ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, രചനകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിച്ച രചനകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 point വീതം ലഭിക്കും. ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും,  അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
View Tutorials

മാർത്താണ്ഡന്റെ നിലക്കണ്ണാടി

പുരാതനമായ ചെറു പട്ടണം.  പഴമയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ.  തിരക്കൊഴിഞ്ഞ,  കല്ലു പാകിയ, ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ. കനമുള്ള മരത്തിൽ തീർത്ത പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ. 

നിങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം

നവീകരിച്ചത്: 24.07.2018