fbpx

 

 

 

 

 

.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

തികഞ്ഞ നിസ്സഹായതയോടെ ഈ തീരത്ത് ഏകാന്തനായി
ഏറെ നേരമായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.

സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
പാതകൾ ഇരുണ്ടു വരുന്നു..
ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ പെരുകുകയാണ്

ദയാമയി ....
നീയില്ലാതെ ഇനി വയ്യ,
ഈ പ്രതീക്ഷയറ്റവനെ നിന്റെ തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കൂ..

പ്രാർത്ഥനയും സാധനയും ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതാ ഇരുണ്ട വഴികളിലേക്ക് ഞാൻ വഴുതി വീഴുന്നു.
എങ്കിലും കർണ്ണങ്ങളിൽ അലയടിക്കുന്നു, ആ രക്ഷകന്റെ നാമം-
അതിനാൽ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു,
ദയാമയി തീരങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കൂ...

ആഴത്തിൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക്
ഇങ്ങനെ വിലപിക്കേണ്ടിവരുമെങ്കിൽ
നിന്റെ നാമം ദുർബലവും അവമാനിക്കപ്പെട്ടതുമായിരിക്കും
അതിനാൽ ലാലൻ ഈ ഫക്കീർ
ജീവന്റെ നിയമജ്ഞരോട് ചോദിക്കുന്നു..

നീ ഇങ്ങനെ അവമാനിക്കപെട്ടാൽ
"അക്കരെ കടത്തു എന്ന് വിലപിക്കാൻ"
.. പിന്നെ ആരാണ് നിന്നെ തേടിവരുക ...

ദയാമയി ആ തീരം ഞാൻ തന്നെയെന്ന് അറിയുന്നു.

---------------------

ലാലൊൻ ഫക്കീർ രചിച്ച ബാവുൾ ഗാനം.
ബംഗാളിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയത് പോളി വർഗ്ഗീസ്.


വായനക്കാരോട്

ഓരോ രചനയോടും ഒപ്പമുള്ള ‘Rate’ ബട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച്  രചനകൾ വിലയിരുത്തുക. നിഷ്പക്ഷമായി രചനകളെ വിമർശിക്കുക. അതു എഴുത്തുകാരെ മെച്ചമാക്കും. കൂടുതൽ പേർ വായിക്കുകയും (hit rate) ഉയർന്ന rating ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രചനകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്നു.

എഴുത്തുകാരോട്

ലോഗിൻ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, രചനകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിച്ച രചനകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 point വീതം ലഭിക്കും. ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും,  അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
View Tutorials

മാർത്താണ്ഡന്റെ നിലക്കണ്ണാടി

പുരാതനമായ ചെറു പട്ടണം.  പഴമയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ.  തിരക്കൊഴിഞ്ഞ,  കല്ലു പാകിയ, ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ. കനമുള്ള മരത്തിൽ തീർത്ത പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ. 

നിങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം

നവീകരിച്ചത്: 24.07.2018