fbpx

 

 

 

 

 

.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

അത്തം പത്തിനു തിരുവോണം

ഓണത്തപ്പനെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ

അത്തപ്പുക്കളം ഒരുക്കേണം

 

ചിത്തിരനാളിൽ ചെമ്പുകൾ പൂശി

ചന്തമെഴും പൂക്കൾ ഇറുക്കേണം

 

ചോതി പിറന്നാൽ ചുവരുകൾ മൊത്തം

ചേതോഹരമാം ചായങ്ങൾ പൂശേണം

 

വിശാഖത്തിൽ ശാഖകൾ തോറും

തോരണമൊക്കെ കൊരുക്കേണം

 

അനിഴം നാളിൽ ആൽത്തറകൾ

പവിഴം പോലെ തിളങ്ങേണം

 

ത്രൃക്കേട്ടരാവിൽ ത്രൃക്കാക്കരയിൽ

തിരുവാതിര ആടി കളിക്കേണം

 

മൂലം പിറന്നാൽ കെട്ടുവളപ്പിൻ

മൂലകൾ തോറും ദീപം തെളിയേണം

 

പൂരാടത്തിനു പൂവുകൾ തേടി

കാടുകൾ മേടുകൾ താണ്ടേണം

 

ഉത്രാടത്തിനൂ ഉടയാടകൾ തേടി

കടകൾ കേറി നടക്കേണം

 

തിരുവോണത്തിനു കുളിച്ചൊരുങ്ങി

ഓണക്കോടി ഉടുക്കേണം

ഓണക്കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടുത്ത്

ഓണപ്പാട്ടുകൾ പാടേണം

 

ഓണസദൃകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ

ഊഞ്ഞാൽആടി രസിക്കണം


വായനക്കാരോട്

ഓരോ രചനയോടും ഒപ്പമുള്ള ‘Rate’ ബട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച്  രചനകൾ വിലയിരുത്തുക. നിഷ്പക്ഷമായി രചനകളെ വിമർശിക്കുക. അതു എഴുത്തുകാരെ മെച്ചമാക്കും. കൂടുതൽ പേർ വായിക്കുകയും (hit rate) ഉയർന്ന rating ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രചനകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്നു.

എഴുത്തുകാരോട്

ലോഗിൻ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, രചനകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിച്ച രചനകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 point വീതം ലഭിക്കും. ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും,  അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
View Tutorials

മാർത്താണ്ഡന്റെ നിലക്കണ്ണാടി

പുരാതനമായ ചെറു പട്ടണം.  പഴമയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ.  തിരക്കൊഴിഞ്ഞ,  കല്ലു പാകിയ, ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ. കനമുള്ള മരത്തിൽ തീർത്ത പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ. 

നിങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം

നവീകരിച്ചത്: 24.07.2018