fbpx

 

 

 

 

 

.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

എവിടെപോയ് മറഞ്ഞു മനസ്സേ

ഏകാന്ത പഥികനാക്കി എന്നെ

ഇവിടെ എൻ മൗനഗാനം മാത്രം

ഇനിനീ ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം

 

ഹൃദയ വാതായനങ്ങൾ തുറന്ന്

വിലാപ നദീ തീരം തേടിയോ

ഓർമ്മ ഇല്ലാത്ത ബാലൃത്തിലോ

ചടുലമാം കൗമാര കാലത്തിലോ

എവിടെ ഗമിച്ചു നീ എൻ മനസ്സേ

 

നഷ്ടപ്പെട്ട നിഴലിനെ പോലെ

നഷ്ടമായി എനിക്കു നീ ഇരുട്ടിൽ

സമന്വ സഞ്ചാരിയാം നീ എന്നെ

പിരിഞ്ഞു ഞാൻ അറിയാതെ എന്നോ

 

എവിടെ ആയിരുന്നാലും എന്നടുത്ത്

എത്തുവാൻ മോഹമില്ലേ ഉള്ളിൽ

വൈകുവതെന്തേ എന്നടുത്തെത്തുവാൻ

നിന്നെയും കാത്തിരുപ്പൂ ഞാൻ ഇരുളിൽ

 

തിരഞ്ഞൂ നിന്നെ ഭ്രാന്തചിത്തനായ്

മനസ്സില്ലാ പിന്നെ മനസ്സേടെ

ഭ്രാന്ത ചിന്തകൾ ഓടിഎത്തുമ്പേൾ

ഭ്രാന്ത ഹൃദയം നിന്നെ തേടിടുന്നു

 

ഒപ്പം നടക്കുവാൻ ഇല്ലയോ ഇനി

അല്പം ആശ്വാസമേകാൻ എനിക്ക്

വറ്റി വരണ്ടോരു ഹൃദയ തലങ്ങളിൽ

വിത്തു പാകിയിട്ടെവിടെ മറഞ്ഞുപോയ്

 

നിനക്കായ് ഒരുക്കിയ പോർക്കളത്തിൽ

എനിക്കായ് തുടങ്ങൂ തേരോട്ടം

വറ്റി വരണ്ട വികാരങ്ങളെ ഇനി

നക്കി നനച്ച് ഉണർത്തീടുക വീണ്ടും

 

തുടലു പൊട്ടിച്ചു വന്നൊരു ഭ്രാന്തനെ

ലളിത ഹൃദയനാക്കി എൻ കൗമാരത്തിൽ

കരുക്കളാക്കി എന്നിൽ പടകളിച്ചു മുന്നേറി

അടിമയാക്കി എന്നെ നിർവികാരനാക്കി

 

അന്ത്യ സൂരൃൻ ചുവപ്പിച്ച സന്ധൃയിൽ

അന്ത്യ ദ്രഷ്ടി പതിക്കവേ ചിന്തയിൽ

സമയമായിതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ എങ്കിലും

ഇഷ്ടമാം ഭൂമിയെ വിട്ടുപോയാൽ

നഷ്ടമാകില്ലേ എനിക്കു നീ വീണ്ടും.

 

ഓർക്കുകില്ലേ പൊട്ടിച്ചിരിയും

ഓർമ്മിച്ചാൽ മധുരിക്കും ഓർമ്മകളും

എടുക്കുക എൻ പ്രാണനും നിശ്വാസവും

എടുക്കല്ലേ എൻ മധുരിക്കും ഓർമ്മകൾ

 

തിരികെ വന്നാലും തന്നാലും

തിരികെ തന്നാലും കൗമാരകാലം

ചടുലമാം ഹൃദയദലങ്ങളെ വീണ്ടും

മൃദുലമായ് തലോടുക ഒരിക്കൽ കൂടി

 

ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദൃങ്ങൾക്ക്

ഉത്തരമേകാൻ വരികവീണ്ടും എനിക്കായ്

കരളിൽ ഒരു കവിത എഴുതുവാൻ

തിരികെ വരികവീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി

 

നിലക്കാത്ത നിൻ താളലയങ്ങളിൽ

മുഴുകിഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി.


വായനക്കാരോട്

ഓരോ രചനയോടും ഒപ്പമുള്ള ‘Rate’ ബട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച്  രചനകൾ വിലയിരുത്തുക. നിഷ്പക്ഷമായി രചനകളെ വിമർശിക്കുക. അതു എഴുത്തുകാരെ മെച്ചമാക്കും. കൂടുതൽ പേർ വായിക്കുകയും (hit rate) ഉയർന്ന rating ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രചനകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്നു.

എഴുത്തുകാരോട്

ലോഗിൻ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, രചനകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിച്ച രചനകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 point വീതം ലഭിക്കും. ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും,  അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
View Tutorials

മാർത്താണ്ഡന്റെ നിലക്കണ്ണാടി

പുരാതനമായ ചെറു പട്ടണം.  പഴമയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ.  തിരക്കൊഴിഞ്ഞ,  കല്ലു പാകിയ, ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ. കനമുള്ള മരത്തിൽ തീർത്ത പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ. 

നിങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം

നവീകരിച്ചത്: 24.07.2018