fbpx

 

 

 

 

 

.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

വാർത്തയിൽ തട്ടി കമഴ്ന്നു വീണു ചില
നാട്ടു പ്രമാണിമാർ ഇന്നു പുലർച്ചയിൽ.
വാർത്തയിൽ തട്ടി തകർന്നു പോയി ചില
നാട്ടു പ്രമാണിമാർ ഇന്നു പുലർച്ചയിൽ.

വാർത്ത വിതച്ചു കൊടുങ്കാറ്റു കൊയ്യുന്ന
വാർത്താ വ്യവസായ ശാലയൊന്നിന്നലെ
കോർത്തു വിക്ഷേപിച്ച കൗതുകവാർത്തയിൽ
നാട്ടു പ്രമാണീസ് തകർന്നുപോയ് തൽക്ഷണം.

fake ആണതെന്നു വിലപിച്ചു കൊണ്ടവർ
fact നിരത്തിയെന്നാകിലും കേൾക്കുവാൻ
വാർത്തപ്പണിക്കാരണഞ്ഞില്ലണഞ്ഞവർ
പാർത്ത സത്യങ്ങൾ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞുപോയ്.

സിംഹാസനങ്ങൾ കുലുക്കുവാൻ വാർത്തകൾ
തങ്കക്കിരീടം പണിയുവാൻ വാർത്തകൾ
ശൂന്യത്തിൽ നിന്നും മെനഞ്ഞിന്ദ്രജാലമായ്
target ചെയ്യുവാൻ കൗതുക വാർത്തകൾ. 

data അരിച്ചു പെറുക്കി മസാലയും,
fat ഉം കടത്തിപ്പൊലിപ്പിച്ച വാർത്തകൾ
yeast മുളപ്പിച്ചു gas ആയ വാർത്തകൾ
തീറ്റയ്ക്കജീർണ്ണം ഉറപ്പായ വാർത്തകൾ.

നിർദ്ദോഷ സത്യം വളച്ചു നിറം ചേർത്തു
മസ്തിഷ്കമുറ്റിക്കുടിക്കുവാൻ വാർത്തകൾ,
നിസ്സംഗമായിച്ചിരിയിലൊളിപ്പിച്ച
പിച്ചാത്തിപോലെത്ര കൗതുകവാർത്തകൾ!


വായനക്കാരോട്

ഓരോ രചനയോടും ഒപ്പമുള്ള ‘Rate’ ബട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച്  രചനകൾ വിലയിരുത്തുക. നിഷ്പക്ഷമായി രചനകളെ വിമർശിക്കുക. അതു എഴുത്തുകാരെ മെച്ചമാക്കും. കൂടുതൽ പേർ വായിക്കുകയും (hit rate) ഉയർന്ന rating ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രചനകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്നു.

എഴുത്തുകാരോട്

ലോഗിൻ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, രചനകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിച്ച രചനകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 point വീതം ലഭിക്കും. ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും,  അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
View Tutorials

മാർത്താണ്ഡന്റെ നിലക്കണ്ണാടി

പുരാതനമായ ചെറു പട്ടണം.  പഴമയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ.  തിരക്കൊഴിഞ്ഞ,  കല്ലു പാകിയ, ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ. കനമുള്ള മരത്തിൽ തീർത്ത പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ. 

നിങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം

നവീകരിച്ചത്: 24.07.2018