fbpx

 

 

 

 

 

.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില
വേപ്പിലഅല്ല കറിവേപ്പില
നാക്കില പതിനാറില തണ്ടിൽ
കരിംപച്ച ഇല കറിവേപ്പില
കണ്ടാൽ കൊതിക്കും ഇല കറിവേപ്പില
കുടലു കരീക്കും ഇല കറിവേപ്പില

കടുകുതളിക്കാൻ കയ്യിൽ വേണം
ഒരുപിടി ഇല കറിവേപ്പില
കറിയിൽ ചേർക്കാൻ വേണം
ഒരുപിടി ഇല കറിവേപ്പില
കടുകുതളിക്കാകറി കറിയോ
കറിവേപ്പില ഇല്ലാകറി കറിയോ

രുചിഏകും ഇല കറിവേപ്പില
രുചിയോടൂറാം ഇല കറിവേപ്പില
മണമേകും ഇല കറിവേപ്പില
മനസ്സേകും ഇല കറിവേപ്പില
ഊണുകാലമറിയിക്കും ഇല കറിവേപ്പില
ഊണിനു കൂട്ടിരിക്കും ഇല കറിവേപ്പില

നിറം മാറും ഇല കറിവേപ്പില
നമുക്കായ് കരിയും ഇല കറിവേപ്പില
കറിവേപ്പില ഇല്ലാകാലം വരുമോ.....
കാരൃം കാണാൻ വേണം കറിവേപ്പില
കാരൃം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെറും വേപ്പില!

 


വായനക്കാരോട്

ഓരോ രചനയോടും ഒപ്പമുള്ള ‘Rate’ ബട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച്  രചനകൾ വിലയിരുത്തുക. നിഷ്പക്ഷമായി രചനകളെ വിമർശിക്കുക. അതു എഴുത്തുകാരെ മെച്ചമാക്കും. കൂടുതൽ പേർ വായിക്കുകയും (hit rate) ഉയർന്ന rating ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രചനകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്നു.

എഴുത്തുകാരോട്

ലോഗിൻ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, രചനകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിച്ച രചനകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 point വീതം ലഭിക്കും. ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും,  അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
View Tutorials

മാർത്താണ്ഡന്റെ നിലക്കണ്ണാടി

പുരാതനമായ ചെറു പട്ടണം.  പഴമയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ.  തിരക്കൊഴിഞ്ഞ,  കല്ലു പാകിയ, ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ. കനമുള്ള മരത്തിൽ തീർത്ത പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ. 

നിങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം

നവീകരിച്ചത്: 24.07.2018