fbpx

 

 

 

 

 

.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

ചിരിച്ചില്ലേൽ അഹങ്കാരി
ചിരിച്ചാൽ ശൃംഗാരി
മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഗമക്കാരി
മിണ്ടിയാൽ വായാടി
സത്യം പറഞ്ഞാൽ അധികപ്രസംഗി
സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കള്ളി
പറഞ്ഞത് നടന്നാൽ യ്യോ കരിനാക്ക്
പറഞ്ഞത് നടന്നില്ലേൽ യ്യേ പാഴ്‍നാക്കു
അയല്പക്കത്തു പോയില്ലെങ്കിൽ മൂശേട്ട
അയല്പക്കത്തു പോയാൽ നുണച്ചി
നീണ്ട മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ വീടിനുദോഷം
നീണ്ട മുടിയില്ലെങ്കിൽ മൊട്ടച്ചി
സങ്കടത്താൽ കരഞ്ഞാൽ മൂദേവി
കരഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ഫൂലൻദേവി
പഠിച്ചാൽ ഓ പുസ്തകപ്പുഴു
പഠിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഓ കെട്ടിച്ചുവിടാം
കെട്ടിയോന്റെ വീട്ടിലെ മുറ്റമടിച്ചാൽ പുത്തനച്ചി പുരപ്പുറം തൂക്കും
കെട്ടിയോന്റെ വീട്ടിലെ മുറ്റമടിച്ചില്ലേൽ വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം


വായനക്കാരോട്

ഓരോ രചനയോടും ഒപ്പമുള്ള ‘Rate’ ബട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച്  രചനകൾ വിലയിരുത്തുക. നിഷ്പക്ഷമായി രചനകളെ വിമർശിക്കുക. അതു എഴുത്തുകാരെ മെച്ചമാക്കും. കൂടുതൽ പേർ വായിക്കുകയും (hit rate) ഉയർന്ന rating ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രചനകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുന്നു.

എഴുത്തുകാരോട്

ലോഗിൻ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, രചനകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിച്ച രചനകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോ രചനയ്ക്കും 50 point വീതം ലഭിക്കും. ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രചനകളും മൊഴിയുടെ ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും,  അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചാരണത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
View Tutorials

മാർത്താണ്ഡന്റെ നിലക്കണ്ണാടി

പുരാതനമായ ചെറു പട്ടണം.  പഴമയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ.  തിരക്കൊഴിഞ്ഞ,  കല്ലു പാകിയ, ഇടുങ്ങിയ പാതകൾ. കനമുള്ള മരത്തിൽ തീർത്ത പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ. 

നിങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം

നവീകരിച്ചത്: 24.07.2018