User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

എഴുത്തുകാരനായ സഖറിയാവെ ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുക! അങ്ങയുടെ ഒരു പ്രസംഗം കുറച്ചു നാളുകൾക്കു മുൻപ് വളരെആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കേൾക്കുകയും പങ്കു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശരാശരി മലായളി, തങ്ങൾ തെരഞ്ഞുവിട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ കാണുമ്പോൾ അന്തം വിടുന്നതിന്റെയും, അവന്റെ മുന്നിൽ ഓച്ഛാനിനിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന്റെയും ചിത്രം അതിലുടെ അങ്ങു അവതരിപ്പിച്ചു.

Comment

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

കവിത - അതു സാഹിത്യത്തിലെ ഉൽകൃഷ്ടമായ ശാഖയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അതു എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും കവിയിലേക്കുള്ള വളർച്ചകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. എത്രയാണ് എഴുത്തുകാരനിൽ നിന്നും കവിയിലേക്കുള്ള ദൂരം?

Comment

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

നെടുകെയും കുറുകെയും വെള്ളയും കറുപ്പും
വരകളുള്ള പുറംചട്ടയോട് കൂടിയ ഒരു ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നാളുകളിൽ എനിക്ക്.

Comment

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

ദൈവവും മതവും  തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ  രാഷ്ട്രീയവും  'കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവും' തമ്മിൽ ഒള്ളു. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

Comment

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ചലച്ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ധാരാളം സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര ചർച്ചകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു പുതിയ ഉണർവാണ് .
സാഹിത്യത്തിലെ മോഡേർണിസവും പോസ്റ്റ് മോഡേർണിസവും ഒക്കെ മലയാളത്തിലും അംഗീകാരവും ആരാധകരെയും നേടിയെടുത്തിട്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളായി.

Comment

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

വളരെ വേദനയോടെ അയാൾ പറഞ്ഞു "എന്റെ മകൻ ഇന്നെന്റെ ശത്രുവാണ്, അവനെ ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു വളർത്തിയതാണ്. എത്ര പണം അവനുവേണ്ടി മുടക്കിയതാണ്". ശരിയാണ് എനിക്കറിയാം പഴയകഥകൾ. മകനെ മിടുക്കനാക്കാൻ തല്ലിപ്പഴുപ്പിച്ചു വളർത്തിയ കഥകൾ, തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും വഴക്കു പറഞ്ഞും, അരുതുകളുടെ മതിലുകൾ

Comment

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് അലക്സ് അങ്കിൾ (അലക്സ് കണിയാംപറമ്പിൽ) FB പോസ്റ്റ് വഴി  മതം ഉപേക്ഷിച്ചവരുടെ അനുഭവം എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. സാധാരണ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് പുതിയ മത വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കു കുടിയേറിയവരാണ്. മതം വിൽക്കുന്നവർ ഇതൊരു

Comment