User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

വിമാനം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണു കണ്ണു തുറന്നതു. കസ്റ്റംസ്‌കാരൊന്നും ശല്യം ചെയ്തില്ല. പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണു എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായി എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും വന്നതായി കണ്ടതു. മോശമായിപ്പോയി. ആർക്കും ഒന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല.         കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്ന

Comment

Comment