User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രയിൽ ആണ് എനിക്കതു കിട്ടിയത്. ടിബറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചെറു കച്ചവട സംഘം നടത്തിയിരുന്ന താൽക്കാലിക ഷെഡുകളിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു. കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, കടുത്ത നിറങ്ങൾ പകർന്ന തുണിത്തരങ്ങൾ, ചെറിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, അടുക്കളയിലേക്കുള്ള ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ; അവയ്ക്കിടയിൽ

Comment

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ഫ്ലാറ്റ് വൈറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ, നല്ല കട്ടൻ കാപ്പി തരുന്ന ഒരു കോഫി മെഷീൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷെ പശുക്കളെ പാൽ തരുന്ന യന്ത്രങ്ങളായി കരുതുന്ന ധവള വ്യവസായികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ മെഷീൻ കണ്ടു പിടിച്ച മാർഗ്ഗമാകാം ഇതെന്ന് ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. പതിവുപോലെ ഞങ്ങൾ ഗൂഗിളിനോട്

Comment

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

വിമാനം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണു കണ്ണു തുറന്നതു. കസ്റ്റംസ്‌കാരൊന്നും ശല്യം ചെയ്തില്ല. പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണു എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായി എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും വന്നതായി കണ്ടതു. മോശമായിപ്പോയി. ആർക്കും ഒന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല.         കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്ന

Comment

Comment