User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

മന്ത്രിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും തമ്മിൽ എന്താണ് അന്തരം? മന്ത്രി എന്നെ പ്പോലെ ഒരാൾ മാത്രം; ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി എന്നിൽ നിന്നും ഒരുപാടു മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന അതിമാനുഷൻ. 'പ്രിയപ്പെട്ട' മന്ത്രി എന്റെ വളരെ അടുത്തു നിലകൊള്ളുമ്പോൾ 'ബഹുമാനപ്പെട്ട' മന്ത്രി എന്നിൽ നിന്നും ഒരുപാടു ദൂരത്തിലാണ്.

Comment

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

എനിക്ക് വയസ് ഒന്‍പത് അല്ലെങ്കില്‍ പത്ത്. വീടിന്റെ മുന്നില്‍ ഒരു പാടമാണ്. മഴക്കാലത്ത് പാടത്ത് വെള്ളം നിറയും. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഉല്ലാസക്കാലമാണത്. രാവിലെമുതല്‍ ഉച്ചവരെ മുങ്ങിക്കുളിക്കുക, നീന്തുക, ചൂണ്ടയിടുക..വിനോദംതന്നെ വിനോദം. ഇടയ്ക്ക് ഞാന്‍ വള്ളമെടുത്ത് പാടത്തിന്റെ അക്കരെ

Comment

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

വ്യവസ്ഥിതികളെയും, പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും എതിർക്കുമ്പോൾ പോലും അവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് അഹിംസാ പരമായ സമീപനം

Comment

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ആദിയിൽ ജിറാഫുകൾ ചെറിയ ജീവികൾ ആയിരുന്നു. കഴുതകളെ പോലെ കുറുകി, വളരെ അദ്ധ്വാനിച്ചു,

Comment

Comment

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ഒരു പരിധി കഴഞ്ഞാൽ ' മതി' എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഭക്ഷണമാകും. വിശപ്പിന്റെ വില

Comment

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

അനേകം പരിണാമങ്ങളിലൂടെ കടന്നെത്തിയ ജന്തുവാണല്ലോ നാം, മനുഷ്യര്‍. നാല്‍പതു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മള്‍ കണ്ടുമുട്ടിയാല്‍ അവരെ

Comment

Comment

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

എന്റെ നീതി ബോധവും, ധാർമ്മിക ബോധവും, സദാചാര മാനദണ്ഡങ്ങളും ആയിരിക്കില്ല എന്റെ അയൽക്കാരനുള്ളത്. ഇന്നലത്തെ (പൊതു) നീതി ബോധമല്ല ഇന്നുള്ളത്. നാളെ അതു മാറുകയും ചെയ്യാം. നിഷ്പക്ഷമായി തുല്യ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെയും, പരിശ്രമങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിയോജിക്കുന്നതു സർഗ്ഗ സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന

Comment

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എത്രമോശമായിരുന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും മരിച്ചാലുടനെ എന്തിനാണു നമ്മൾ ആളെ ലോകം

Comment

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

സത്യത്തിൽ സാത്താൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ സാത്തനല്ലേ ആദ്യത്തെ വിപ്ലവകാരി? ഏദൻ തോട്ടമെന്ന സൗഭാഗ്യത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നഫലത്തെ സ്വന്തമായി അനുഭവിച്ചുപോന്ന ബൂർഷ്വാ മൂരാച്ചിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനല്ലേ സാത്താൻ? ആദ്യത്തെ യൂണിയൻ ലീഡറൂം സാത്താനല്ലേ? ആദത്തെയും ഹവ്വായെയും സ്വന്തം

Comment

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ഇന്ത്യയുടെ തേക്കേ കോണിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട യുദ്ധങ്ങളൊന്നും രക്തരൂക്ഷിതമായിരുന്നില്ല.

Comment

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

'സ്വിച്ച്' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിനു  തുല്യമായ മലയാള പദം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു 'സ്വിച്ച് ' ഇന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ ഘടിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെടുമ്പോൾ, അറിയാതെ വിഷാദത്തിൻ്റെ ഓളങ്ങളിൽ തെന്നി തെന്നി മനസ്സ് പിടി വിട്ടു പോകുന്നതു തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ

Comment

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

ജോൺ ഇന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഓർത്തു, കാരണം ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് നിറയെ ചില പൊട്ടക്കുളത്തിലെ തവളകളുടെ ആഘോഷങ്ങളും പോർവിളികളുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നീതിയും ന്യായവും വീതം വയ്ക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ.

Comment

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

അഗ്നി.

അതൊരിക്കൽ മനുഷ്യർക്ക്‌ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. യവനപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രൊമിത്യുസ് കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത ശില്പത്തിന് അഥീന ജീവൻ നൽകിയതിൽ

Comment

Comment

Comment

Comment

User Menu