ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാള ഭാഷയുടെ അതിജീവനത്തിനു മുഖ്യ കാരണം ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന മലയാളം ബ്ലോഗെഴുത്തുകാരാണ്. സാങ്കേതികതയുടെ സാഭല്യവുമായി പ്രവാസികളുടെ വലിയ ഒരു സംഘം ഇതിനോടൊപ്പം ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗൃഹാതുരത്വവുമായി അന്യ ഭാഷയുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇവർ കഥകളും, കവിതകളും, അനുഭവങ്ങളും, നിരീക്ഷണങ്ങളുമായി മലയാളത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മുഖ്യധാര പലപ്പോഴും ഇവരെ 'അപക്വരായ എഴുത്തുകാർ' എന്നു വിളിച്ചു. മുഖ്യധാരയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആസ്ഥാന എഴുത്തുകാരേക്കാൾ മികച്ച രചനകൾ ചില 'അപക്വരായ എഴുത്തുകാർ' മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലോഗെഴുത്തുകാരെ നിങ്ങളെ മൊഴി അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭാഷയ്ക്കു നിങ്ങൾ നൽകിയ പങ്കു നിസ്തുലമാണെന്നു മൊഴി മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലെ മികച്ച രചനയും, ബ്ലോഗ് വിലാസവും, [email protected]മൊഴി.org നു അയച്ചു തരിക.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പോലീസുകാർക്ക് കാക്കി നിക്കറും കൂർമ്പൻ തൊപ്പിയുമാണ് വേഷം. അത് രാജഭരണ കാലത്തിന്റെ ശേഷിപ്പായിരുന്നു. വേഷത്തിൽ മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലും മനോഭാവത്തിലും അന്ന് പോലീസുകാർ ജനാധിപത്യ ലോകത്ത് എത്തിപ്പറ്റിയിരുന്നില്ല.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ഈ കിണ്ണങ്കാച്ചി പ്രണയ കഥ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറോളം എപ്പിസോഡുകളായി സമ്പ്രേഷണം നടത്തുവാൻ പറ്റുന്ന വേറിട്ട ഒരു സീരിയൽ കഥയ്ക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലും, അബുദാബിയിലും, ഇംഗ്ലണ്ടിലും മൊക്കെ പോയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാവുന്ന ഒരു കലക്കൻ സിനിമാ തിരക്കഥയ്ക്കോ സ്കോപ്പുള്ള വിഷയമാണ് ...